Medicatie

Heb jij weleens van medicatie dubbelcheck gehoord? De lijst met medicatie die in aanmerking komt voor medicatie dubbelcheck werd onlangs geactualiseerd en daarom richtte de aandacht zich weer eens op deze ‘dubbel controleren lijst’.

Dubbelcheck is belangrijk voor zowel patiënt als de zorgverlener

Medicatie dubbelcheck speelt als een patiënt losse, risicovolle medicatie toegediend krijgt. De medicatie dubbelcheck is belangrijk voor zowel de patiënt als voor degene die de medicatie toedient of geeft, voor de zorgverlener dus. Apothekers en zorgaanbieders spreken onderling af welke medicijnen op de medicatie dubbelcheck lijst komen te staan. Overigens wordt met losse medicatie bedoeld dat die niet door de apotheek is voorverpakt in zakjes of doosjes. Risicovol staat in dit kader voor geneesmiddelen die bij een verkeerde dosering voor gezondheidsrisico’s kunnen zorgen. Dan kun je denken aan geneesmiddelen met een nauwe therapeutische bandbreedte en middelen die moeten helpen tegen insuline en kanker.

Landelijke medicatie dubbelcheck lijst van de KNMP is leidend

Hoewel apothekers en zorgverzekeraars dus onderling bepalen wat dubbel gecheckt moet worden, is er ook een landelijke medicatie dubbelcheck beschikbaar die verzorgd wordt door de KNMP. Op de lijst staan de medicijnen die risico kunnen opleveren als je de verkeerde dosering toegediend krijgt. Deze lijst ondersteunt apothekers en zorgverzekeraars tijdens hun overleg over medicatie dubbelcheck. De op de lijst bivakkerende medicijnen worden ook altijd kort toegelicht.

Soms is ook de apotheker verantwoordelijk en is een controle voldoende

Als er sprake is van medicijnen die aangeleverd worden volgens het GDS – Geneesmiddel Distributiesysteem- dan hoeft er geen controle plaats te vinden. De apotheker is namelijk verantwoordelijk voor deze voorverpakte medicatie, vaak in zakjes, trays of doosjes. In dat geval is alleen de controle van de zorgverlener die de medicatie toedient voldoende en is medicatie dubbelcheck niet nodig.

Verkeerde dosering kan levens in gevaar brengen

Verkeerde toediening van medicatie is risicovol en kan zelfs resulteren in blijvend letsel. De risico’s zijn bij het ene middel groter dan bij een ander, maar we hoeven niemand duidelijk te maken dat te veel morfine bijvoorbeeld niet goed is voor de mens. Soms speelt ook misbruik van medicijnen een rol bij medicatie dubbelcheck, iets dat bijvoorbeeld het geval is bij opioïden. In dat geval moet de zorgverlener aantonen dat hij of zij de medicijnen daadwerkelijk aan de patiënt heeft gegeven en niet heeft gebruik voor andere doeleinden. Om dat aan te kunnen tonen moeten organisaties een waterdicht systeem geïntegreerd hebben.

medicatie dubbelcheck

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *